П`ятниця, 26.04.2019, 03:32
Форма входу

Заочне відділення   Заочна форма навчання забезпечує високу якість підготовки спеціалістів, дає змогу здійснювати професійну підготовку, підвищувати свою кваліфікацію за сучасними спеціальностями згідно з державними стандартами без відриву від основної роботи та місця проживання. Цьому сприяє належна матеріально-технічна база навчального закладу, висококваліфікований кадровий потенціал, ретельно розроблені комплекси методичного забезпечення всіх спеціальностей, застосування ефективних форм, методів і прийомів навчання.

   Студенти заочного відділення двічі на рік мають можливість взяти участь у лабораторно-екзаменаційних сесіях, які передбачають такі види занять: лекції, практичні, лабораторні, заліки, іспити.

   Навчання здійснюється за державним замовленням (25%) та на умовах контракту за рахунок фізичних та юридичних осіб за такими спеціальностями:

- 5.03051001 "Товарознавство та комерційна діяльність" (товарознавець-комерсант) за освітньо-кваліфікаційним рівнем - молодший спеціаліст;

- 5.05170101 "Виробництво харчової продукції" (технік-технолог з технології харчування)  за освітньо-кваліфікаційним рівнем - молодший спеціаліст;

- 5.14010102 "Ресторанне обслуговування" (адміністратор залу) за освітньо-кваліфікаційним рівнем - молодший спеціаліст;

На базі 11 класів термін навчання 1 рік 10 місяців:

"Товарознавство та комерційна діяльність" - конкурс сертифікатів з української мови і літератури (обов'язково), математики або історії (на вибір);

 "Ресторанне обслуговування" -  конкурс сертифікатів з української мови і літератури (обов'язково), математики або георгафії (на вибір);

На базі професійно-технічної освіти (диплом кваліфікованого робітника зі споріднених спеціальностей) термін навчання 1рік 6 місяців:

Випускники ПТУ складають іспити з профілюючих дисциплін: "Товарознавства продовольчих та непродовольчих товарів” 

або "Спеціальної технології приготування їжі”.

Випускники шкіл до 2007 року складають вступні випробування з укріїнської мови та математики.

   Багато випускників заочного відділення технікуму успішно продовжують освіту у вищих навчальних закладах ІІІ - IV рівнів за скороченим терміном навчання (вступають за співбесідою).


              
Copyright MyCorp © 2019/tr>