Середа, 17.07.2019, 20:52
Форма входу

Технологічне відділення

 Є.Я.Садовська - завідуюча технологічним відділенням

   На технологічному відділенні проводиться підготовка молодших спеціалістів за спеціальністю 5.05170101 "Виробництво харчової продукції".

   Освітня діяльність відділення здійснюється згідно вимог державних стандартів вищої освіти і спрямована на оволодіння студентами професійними знаннями, формування навичок роботи з новими видами харчових продуктів, в тому числі функціонального призначення, новітніми технологіями виробництва кулінарної продукції та високоефективним, модернізованим устаткуванням, по організації та управлінню виробничим процесом у закладах ресторанного господарства, застосуванням ефективних форм і методів обслуговування населення.

   Під час практичного навчання студенти мають можливість отримати базові знання про основні закономірності і сучасні досягнення в розвитку ресторанних технологій, вивчити структуру виробництва, технологічний процес ресторанного господарства та виробничий цикл підприємства вцілому.

   Робота викладацького складу направлена на підтримання обдарованої молоді, впровадження інформаційних технологій навчання, забезпечення високої якості освіти та мобільності випускників технікуму на ринку праці, модернізацію навчально-лабораторної бази.

   Співробітництво з Полтавським університетом економіки і торгівлі, Харківським державним університетом харчування та торгівлі передбачає можливість випускникам технікуму продовжувати навчання на технологічних факультетах за спорідненою спеціальністю.

   Тісний зв'язок з адміністрацією корпорації "Алея смаку", готельно-ресторанних комплексів: "Глухомань", "Рів'єра" гарантує працевлаштування випускників технікуму. Сьогодні вони обіймають посади керуючого рестораном, начальника виробництва закладу ресторанного господарства, технолога з технології харчування, шеф-кухаря, адміністратора обіднього залу, керують роботою виробництва кондитерських цехів.

   Одним із головних напрямків діяльності технологічного відділення є виховання, розвиток і формування особистості студента. Сьогодні проводиться робота спрямована на вихованні у студентів почуття гордості за державну мову, вітчизняну науку, культуру, відродженню історії рідного краю, народних традицій та звичаїв. Велику роль у роботі зі студентами на відділенні відіграє діяльність студентської ради, яка спрямована на удосконалення організації навчально-виховного процесу, участі в організації всіх видів виробничої практики, соціальної активності студентів, в тому числі пошуку нових шляхів організації студентського дозвілля, організації та проведення культурно-масових, спортивно-оздоровчих заходів.Copyright MyCorp © 2019/tr>