Середа, 22.05.2019, 20:35
Форма входу

Соціально-гуманітарних дисциплін

   


      

       Освіта найбільше впливає на формування громадянина-патріота, особистість, яка забезпечує збереження досягнень вітчизняної освіти і науки та підготовки фахівців нового покоління європейського стандарту. Життя вимагає інтелектуально – розвиненої, і разом із цим, толерантної, відкритої до демократичного спілкування і розвитку в національному та міжнародному вимірі особистості. Тому в умовах реформування освіти на соціально – гуманітарні дисципліни покладаються важливі завдання пов’язані з соціальною адаптацією особистості, підготовкою до активного громадського життя, з одного боку, формування загальнолюдських ціннісних орієнтирів, а з другого, глибокого патріотизму. 

         Головним змістом діяльності викладачів циклової комісії соціально - гуманітарних дисциплін є пошук нового, того, що допомагає викладачам і студентам співпрацювати, розуміти один одного та впроваджувати реалізацію змісту сучасної освіти, її основних принципів. Циклова комісія соціально – гуманітарних дисциплін включає навчальні предмети: всесвітня історія, історія України, українська мова та література, людина та світ, світова література, культурологія, основи філософських знань, соціологія, основи митної справи, економічна теорія, політекономія, психологія та етика ділових відносин, українська мова за професійним спрямуванням, іноземна мова, іноземна мова за професійним спрямуванням, основи правознавства та географія. Дисципліни викладаються досвідченими викладачами, які мають багаторічний досвід педагогічної роботи, і викладачами, що нещодавно поповнили викладацький склад циклової комісії після закінчення Полтавського педагогічного університету ім. В.Г.Короленка.
       Степанов В.І. – викладач вищої категорії, звання «викладач – методист», директор технікуму; Кущенко Н.П.– викладач вищої категорії, звання «викладач – методист», зав. заочним відділенням; Турбаба А.М. – викладач вищої категорії, голова циклової комісії; Лобач В.М. – викладач вищої категорії; Тіщенкова В.В. – викладач І категорії; Щербина І.В. – викладач – спеціаліст;Ночовний О.В. – викладач – спеціаліст.          

        Протягом останніх років викладачами циклової комісії накопичувався педагогічний досвід з пошуку методів і прийомів використання сучасних педагогічних технологій, формування у студентів громадянської свідомості, професіоналізму особистості, організації самостійної роботи студентів, вдосконалення її форм та методів, методичного забезпечення, методів контролю та оцінювання їх діяльності. Під час проведення занять та виховних заходів, викладачі циклової комісії акцентують увагу на розвиток індивідуальних творчих здібностей студентів, формування рис особистості, її соціалізації через впровадження в навчально-виховний процес інноваційних педагогічних технологій, методів інтерактивного навчання. Навчальні лекції, семінарські заняття проводяться з елементами проблемності, дискусії, діалогічного мовлення, ділової (рольової) гри; наукові конференції, тематичні вечори, вікторини, фестивалі, дискусії, що активізують творчі та пізнавальні здібності студентів, сприяють розвитку творчої, дослідницької, пошукової роботи. Саме в діалогах, дискусіях, студенти проявляють свою соціальну зрілість, характер. Викладачі циклової комісії постійно здійснюють обмін педагогічним досвідом, проводять відкриті навчальні заняття, виховні загальнотехнікумівські заходи, обговорюють проблемні питання та виступають на засіданнях циклової комісії, науково – методичних семінарах, школі педагогічної майстерності. Copyright MyCorp © 2019/tr>